ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:09


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

6.1 ՀԻՄՆ ՎԱՆԱՏՈՒՐԻՆ

²é³íáïÁ Ñ»ñÇÏÝ»ñáí

Æç³í Ù³Ñ×ǹ,

²ñ¨Á ѳñë ·»ÕçÏáñ»Ý

̳ÃñÇݳµáõÛñ ó³Ý»¯ó, ó³Ý»¯ó,

ú¯, ì³Ý³ïá°õñ...

ºñÏáõ ѳ½³ñ ï³ñÇÝ»ñÇ

Ö³Ù÷³Ý»ñÁ ϳݳã»óÇÝ,

̳Õϳßáñ»ñ ѳ·³Ý ÝáñÇó

¸³ßï»ñÝ ³ÝµÇÍ.

¸³ßï»ñÝ ³ÝµÇÍ Ç٠ѳÛñ»ÝÇ,

´áõé-µáõé ·³ñáõÝ-óáñ»Ýí»Éáí

ºì Çñ»Ýó Ù»ç ³Ùµ³ñ»Éáí

ÆÙ ûñ»ñÇ ËݹáõÃÛáõÝÁ

лñ³Ýó, Ñ»ñ³Ýó ù»½ »Ý ·³ÉÇë

ÞÝáñÑÝ»ñáí, ú¯, ì³Ý³ïá°õñ.

ºë »Ï»É »Ù ùá ¹³ßï»ñÇó,

ÆÝÓ ÁݹáõÝÇñ ùá Ù»ÑÛ³ÝáõÙ

àñå»ë ÙÇ ÑÛáõñ, ú¯, ì³Ý³ïá°õñ...

²Ù»Ý ï³ñÇ ·Çß»ñ, ó»ñ»Ï

¶ÇÝáí³ó³Í µ»ñù¹ »Ý ïáÝáõÙ

ºì Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ñ³Ý·»ñ·áõÙ »Ý

àôñ³ËáõÃÛ³Ùµ ѳëÏ»ñÝ ³ñïáõÙ.

¸áõ ÙÇßï ³ñ¹³ñ µ³ñáõ ³ëïí³Í,

¸áõ ëñµ³½³Ý í³ÛñÇ Í³ÕÇÏ,

²ÝÝÛáõÃ»Õ»Ý ÉáõÛë áõ ѳٵáõÛñ,

²Ù»Ý³½áñ ÑáõÛë ¨ ËÙÇãù,

¸áõ ·áõÛÝ»ñÇ á·Ç, ³ëïí³Í,

¸áõ ù³Õóñ ÝÇÝç ³Ý¹³í³×³Ý,

²ßÝ³Ý ·ÇÝÇ Ù³ïéí³Ï».

ºë »Ï»É »Ù µ»ñùǹ ïáÝÇÝ -

ÆÝÓ ÁݹáõÝÇñ ùá Ù»ÑÛ³ÝáõÙ

àñå»ë ÙÇ ÑÛáõñ, ú¯, ì³Ý³ïá°õñ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 139
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz