ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

5.2 ՀԻՄՆ ԱՐՏԻՆ

²ñ¹³ñÁ ²ñïÇ úñ»ÝùÝ ¿ Ù»ñ Ù»ç.

» ÏÛ³ÝùáõÙ ã³åñ»ë ²ñïÇ úñ»Ýùáí,

» ÇÝù¹ ØÇÑñÇÝ Ï³Ù³íáñ Éù»ë

àô ÏÛ³Ýù¹ ϳå»ë Ï»ÕÍ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ,

» ÇÝù¹ Ù»ñÅ»ë ²ñ³ñãÇó ïñíáÕ,

²ñ³ñãÇó ëÝíáÕ áõÅÁ ùá Ñá·áõ,

àôÅÁ ùá µ³½ÏÇ, ÉáõÛëÁ ³ñ»·Ç,

ʳí³ñáí ëÝ»ë ùá Ñá·ÇÝ ³Ýí»ñç,

ÆÝù¹ áõñ³Ý³ë ùá ͳ·áõÙÝ, ³Ý·³Ù,

úï³ñ ½áñáõÃÛ³Ýó ¹áõ »ñÏñå³·»ëª

ÆÝãå»±ë å³Ñå³Ý»ë ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá.

¸áõ Ïïϳñ³Ý³ë ¨ ùá ÃáõÉáõÃÛ³Ùµ,

سÕÓÁ ùá Ñá·áõ Ïó³Ý»ë ùá ßáõñç

ºì Ñ»Ýó ùá íñ³:

¼áñ³íáñÝ ¿ ÉáÏ ³åñáõÙ ³ñ¹³ñáí,

¼áñ³íáñÝ ¿ ÉáÏ í³é ëÇñáí ³åñáõÙ:

ÆëÏ ÃáõÛÉÁª ÙdzÛÝ Ï³ñ·³Ëáë ëï»ÕÍáõÙª

γñ·³Ëáë ëÇñá, ³ñ¹³ñÇ, µ³ñáõ...

´³Ûó ÇÝùݪ ³Ý³ñ¹³ñ, ÇÝùÁª ãëÇñáÕ,

ÆÝùÁª áã µ³ñÇ...

ºì ïϳñáõÃÛáõÝÁ á×Çñ ¿ ³ñ¹»Ý,

                        ²ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ûñ»ÝùÁ ÃáõÛÉÇ:
Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 143
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz