ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:25


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

4.3 ՀԻՄՆ ԳԵՂԵՑԻԿԻՆ

¶»Õ»óÇÏÇó ¹áõñë DZÝã ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ.

¶»Õ»óÇÏÁ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÑáõÛ½»ñ ¿ ÍÝáõÙ,

¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁª ë»ñ:

¶»Õ»óÇÏÁª Ñ»Ýó ÇÝùÁ µÝ³Ï³Ý,

ÆÝùÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý, ÇÝùÁ ѳٳã³÷,

ÆÝùÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ êÇñá ³ñ³ñáõÙ,

ÆÝùÁª ´ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç,

ºì Ýñ³ å³ïÏ»ñÁ ²ëïÕÇÏÇ ï»ëùáí:

²é³Ýó ²ëïÕÇÏÇ ¿É DZÝã ´ÝáõÃÛáõÝ,

²é³Ýó ²ëïÕÇÏÇ ¿É DZÝã ·»Õ»óÇÏ,

ƱÝã ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ:

» áõ½áõÙ »ë ·»Õ»óÇÏÁ ï»ëÝ»É

лÝó ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª Ý³ÛÇñ ²ëïÕÇÏÇÝ

ºì û áõ½áõÙ »ë áÕç ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ

Ðá·áõ¹ Ù»ç Ï»ñï»Éª ëÇñÇñ ²ëïÕÇÏÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 178
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz