ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:58


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

4.2 ՀԻՄՆ ԱՍՏՂԻԿԻՆ

à¯í, ãùÝ³Õ ²ëïÕÇ°Ï, ¸ÇóáõÑÇ°¹ êÇñá,

Ø»ñ ë»ñÁ ûÍÇñ ùá í»Ñ ÅåÇïáí,

ì³ñ¹³í³é ë³ñùÇñ Ù»ñ ëñï»ñÇ Ù»ç,

Ø»ñ ²ñÇ á·ÇÝ í³éÇñ ³ñ¨áí:

ì³ñ¹³çáõñ ó³ÝÇñ ¹áõ Ù»ñ ³ãù»ñÇÝ

àô ë»ñ µáñµáùÇñª ë»ñ Éáõë³å³Ûͳé,

ÈáõÛëÇ å»ë ³ÝÏÇñù, Ù³ùáõñ ¨ ³½ÝÇí:

²Ýí»ñç Ýáñá·Çñ ùá ê»ñÁ Ù»ñ Ù»ç

ºì ³ÛÝ ï³ñ³ÍÇñ ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï,

àñ ëÇñáí ßÝã»Ý å³ï³ÝÇù ²ñÇ,

àñ ëÇñáí ï»Ýã³Ý, áñ ëÇñáí »ñÏÝ»Ý,

àñ ëÇñáí ÍÝ»Ý ¨ ÝáõÛÝ ³Û¹ ëÇñáí

¶áõñ·áõñ»Ý Çñ³ñ:

سÝáõÏÁ ëÇñáí Çñ ÙáñÁ ··íÇ,

Æñ Ñáñ ³ñ¨ÇÝ ÷³ñíÇ Ý³ ëÇñáí,

ºÕµ³ÛñÝ Çñ »Õµáñ ³ãù»ñÇÝ Ý³ÛÇ

гí³ïÇ ëÇñáí,

ºì Ñ»Ýó ³Û¹ ëÇñáí µ³ñ¨¯Á ÑÝãÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 151
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz