ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:03


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

3.2 ՀԻՄՆ ՎԱՀԱԳՆԻՆ

ºñÏÝ»ó »ñÏÇÝù ¨ »ñÏÇñ,

ºñÏÝ»ó ¨ Íáí ÍÇñ³ÝÇ,

ºì »Õ»·ÝÇÏÁ ϳñÙÇñ

ºñÏÝ»ó ÍáíáõÙ ÍÇñ³ÝÇ:

ÌáõË ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë »Õ»·³Ý ÷áÕÇó,

´áó ¿ ¹áõñë ·³ÉÇë »Õ»·³Ý ÷áÕÇó.

´áóÝ ¿ å³ï»É ϳñÙÇñ »Õ»·ÝÇÏ,

´áó ¿ ¹³ñÓ»É ¨ Íáí ÍÇñ³ÝÇ.

γñÙÇñ µáóÇóÁ ³Ñ³ ÙÇ Ù³ÝÏÇÏ,

ì³Ñ³¯·Ý ³Ñ³ - Ù³ÝáõÏ ·»Õ³ÝÇ:

´áó Ùáñáõùáí,

Ðáõñ ßñÃáõÝùáí,

Ðáõñ Ñ»ñ ·ÉËÇÝ - Ññ»Õ»Ý åë³Ï,

ºì ³ãù»ñÝ »Ý ½áõÛ· ³ñ»·³Ï:

²É»Íáõ÷ ÍáíÇ ÍÇñ³ÝÇ ³ÉÇù

¶ÝáõÙ »Ý, ·³ÉÇë, Í»ÍáõÙ »Ý ³÷áõÝù.

²Ñ»Õ³ÙéáõÝã ·áéáõÙ ¿ Ù³ÝÏÇÏ,

ê³ëïáõÙ ¿ ³ÉÛ³óÝ Ññ³í³é ßñÃáõÝù.

ì³Ñ³¯·Ý Íݳí, Éé»ó»°ù ³ÉÇù.

¸áõ Íáí³Ñ³É³Í, ¹³¹³°ñ ³é, ÙññÇ°Ï:

¨»ñÝ áëÏ»Ñáõé, Ññ³Ñ»ñ µ³ßáí

ÜÅáõÛ·Á ï³ÏÇݪ ëɳó³í í»ñ¨ -

ºñ»ë¹ ͳÍÏÇ°ñ ѳٻëï ßÕ³ñßáí,

î»ë á±í ¿ ·³ÉÇë, ¨ ¹áõ, Ñáõñ-³ñ¨°.

¶Éáõ˹ ³É¨áñ, ù³ç³ÍÇÝ Ø³ëÇ°ë,

¸áõ ¿É ËáݳñÑÇ°ñ, ì³Ñ³¯·Ý ¿ ·³ÉÇë:

ºñÏÇÝù áõ »ñÏÇñ ¨ ÍÇñ³ÝÇ Íáí

²í»ïáõÙ »Ý ù»½, ó³í»ñÇ ¹áõ Íáíª

òÝͳ¯, µÛáõñíÇß³å г۳ëï³°Ý ³ß˳ñÑ,

öñÏáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·Ýǯ¹ ï»ë³ñ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 152
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz