ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:21


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

3.10 ՀԻՄՆ ՎԱՀԱԳՆԻՆ

à¯í, ¹áõ, ì³Ñ³°·Ý, ²ñÇÇ ²ëïí³°Í,

îÇ»½»ñùÇ Ù»çª ïÇ»½»ñ³Ï³Ý àôÅ,

²ñ¨Ý»ñÇ Ù»çª Ðáõñ ³ñ¨³Ï»½,

Èáõë³ëïÕ»ñÇ Ù»çª ÉáõÛëÇ Î»Ýë³ÕµÛáõñ,

à·ÇÝ»ñÇ Ù»çª á·áõ ì»ÑáõÃÛáõÝ,

²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»çª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í:

ºì ùá ½áñáõÃÛ³Ùµ, ÉáõÛëáí, ³ñ¨áí

êÝÇñ ¹áõ ³Ýí»ñç ÇÙ ò»ÕÁ ²ñÇ,

ò»ÕÇë Ñá·áõ Ù»ç ѳí³ïÁ í³éÇñ,

´³½áõÏÁ ò»ÕÇë ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ÏéÇñ,

Þ³Ýûñáí ÑÛáõëÇñ ѳ۳óùÁ Ýñ³,

êñïáõÙª ²ñ¨Çó µ»ÏáñÝ»ñ ó³ÝÇñ,

²ñ³ñáÕ á·Çݪ Ññáí ß³Õ³ËÇñ,

àñ ò»Õë ¨° Çñ ëï»ÕÍáõÙÁ Ï»ñïÇ,

º°ì  ³ÛÝ å³ßïå³ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ àôÅÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 155
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz