ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:00


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

2.7 ՀԻՄՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ (ՄԱՆԿԱԿԱՆ)

´³ñÇ ·Çß»ñ, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,

øáõÝ »Ù ÙïÝáõÙ ³ÝËéáí,

ÆÝÓ ¿É µ³ñÇ ·Çß»ñ Ù³ÕÃÇñ

²ëïí³Í³ÛÇÝ ùá ëÇñáí:

гݷÇëï ùáõÝ ïáõñ ÇÙ ³ãù»ñÇÝ,

²Ýáõß »ñ³½ å³ñ·¨Çñ:

ÂáÕ ·Çß»ñÁ µ³ñÇÝ ÉÇÝÇ,

ºñ³½Ý»ñë ãÙ³ñ»Ý,

ÂáÕ ³ëïÕ»ñÁ »ñÏÝÇ ÙÃÝáõÙ,

ä³Ûͳé, áõñ³Ë ÷³ÛÉ÷É»Ý:

ÂáÕ Ù³ÛñÇÏë ÇÝÓ Ñ³ÙµáõñÇ

¶Çß»ñÁ Ëáñ ùÝÇë Ù»ç,

ÂáÕ Ñ³ÛñÇÏë ÇÝÓ ·áõñ·áõñÇ

 ºñ³½Ý»ñÇë ÉáõÛëÇ Ù»ç:

ÂáÕ »Õµ³Ûñùë áõ ùáõÛñ»ñë

ÆÝÓ Ñ»ï Ë³Õ³Ý »ñ³½áõÙ,

 Æñ³ñ ëÇñ»Ýù, Çñ³ñ ··í»Ýù

²ÙµáÕç ·Çß»ñ »ñ³½áõÙ:

´³ñÇ ·Çß»ñ, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,

êÇñáõÙ »Ù ù»½ ¨ ѳí³ïáõÙ »Ù ùá ëÇñáõÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 152
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz