ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:16


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

2.6 ՀԻՄՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ

ºì ¹áõ ׳ËñáõÙ »ë ³Ûë »ñÏñÇ íñ³,

¨ µ»ññÇ ¹³ßï»ñÇ íñ³ ÉóÝáõÙ »ë ·ÇÝÇ.

¨ ѳÛïÝíáõÙ »ë ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ùµ Ñå³ñï,

ǵñ¨ ѳí³ï, ǵñ¨ ë»ñ ¨ Ù³ÛñáõÃÛáõÝ:

                        

ºì ï³íÇÕ Ï³ ùá Ó»éùÇÝ, ¨ Ù³Ûñ »ë ¹áõ,

ùá Ù³ïÝ»ñÇ ß»Õ, ѳٳÝí³· ½³ñÏÇó

½³ñÃÝáõÙ »Ý Ù³ñ¹ÇÏ, ߻ݻñ áõ ó»Õ»ñ,

¨ ¹áõ Ýí³·áõÙ »ë ³é³íáïí³ ï»ëùáí:

 

ºì ï³×³ñÝ»ñáõÙ, ¨ ùá ï³×³ñáõÙ,

áõñ ùáõñÙ»ñÁª ó³íÇó áõ ѳí³ïÇó

³Ù÷á÷í³Í Çñ»Ýó ¿áõÃÛáõÝáõÙ,

»ñ³½áõÙ »Ý ù»½ áõ ³ñ¨ »Ý »ñ·áõÙ:

 

ÊÉñïáõÙ ¿ ÑáÕÁ µ»ññÇ áõ í³ÛñÇ,

ËÉñïáõÙ ¿ ëÇñïÁ å³ñÙ³ÝáõÑáõ ³ÛÝ ß»Ï.

¨ ³ãù»ñáõ٠ϳåáõÛï, ϳåáõÛï ³ãù»ñáõÙ

³ñÃݳÝáõÙ »Ý å³ïÏ»ñÝ»ñ ëÇñá áõ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý:

 

ºì ó³íÇ å»ë ×ÝßáÕ áõ Ñá·Ý³µ»Ï,

 ¨ ÑáõÛëÇ å»ë ïËáõñ áõ ÙdzÙÇï,

 ³ãù»ñáõÙ ³Û¹ ϳåáõÛï, ³ãù»ñáõÙ ³Û¹ ͳí»

 ûñáñíáõÙ »Ý ëÇñá Éáõë³µ³óÝ»ñ:

 

 Ø³Ûñ ÇÙ ³ÝÇñ³Ï³Ý, ¨ »ñ³½, ¨ ÙÇý,

 Ñ»éáõÝ»ñÇ ÇÙ ë»ñ, Ñ»éáõÝ»ñÇ Ï³ñáï,

 ùá ï»ëùáí áõ ß³ñÅáõÙáí Ù³ÝϳÝ

 ²ñ³ñ³ïÁ ÉÇ ¿ ³ëïí³ÍÝ»ñáí:

 

 ºì ï³íÇÕ Ï³ Ýñ³Ýó Ó»éù»ñáõÙ Ù³ÝϳϳÝ,

 ¨ ë»ñ»ñ ³ãù»ñáõÙ, ¨ ϳñáïÝ»ñ Ñá·áõÙ.

 »ë ãϳÛÇ, ¨ ¹áõ ׳ËñáõÙ ¿Çñ ³Ûë »ñÏñÇ íñ³

 Çµñ¨ ѳí³ï, ǵñ¨ ë»ñ ¨ Ù³ÛñáõÃÛáõÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 160
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz