ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 03:01


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

2.2 ՀԻՄՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ

à¯í, ¹áõ, ²Ý³ÑÇ°ï, سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇ,

ÆÝù¹ سÛñ³óáõÙ ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇ,

²Ù»Ý ÍÝáõÝ¹Ç áõ ÝíÇñáõÙÇ:

øá سÛñ³óáõÙáí ¼³ïÇÏÁ Ï»ñïÇñ,

г½³ñ³Ý гíùÇó ·áõÛÝ»ñ ѳí³ùÇñ

ºì ß³Õ ïáõñ ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïáí Ù»Ï.

àñ ÉáõÛëÁ ÏÛ³ÝùÇ µ³½Ù³·áõÛÝ ÉÇÝÇ,

´³½Ù³·áõÛÝ ÉÇÝÇ åïáõÕÁ ÑáÕÇ,

ÄåÇïÁ Ù³ÝϳÝó µ³½Ù³·áõÛÝ ÉÇÝÇ,

´³½Ù³·áõÛÝ »ñ³½ Ù³Ûñ»ñÇÝ ïñíÇ:

´³½Ù³·áõÛÝ ÑáõÛëáí ³ÕçÇÏÝ»ñÝ ²ñÇ

´³½Ù³·áõÛÝ Í³ÕÏáí åë³ÏÝ»ñ ÑÛáõë»Ý,

´³½Ù³·áõÛÝ Ë³Õ»ñ ¼³ïÇÏÇÝ ÓáÝ»Ý.

´³½Ù³·áõÛÝ »ñ·»ñ û¹áõ٠è³Í»Ý

àô ÃÇÃ»é ¹³ñÓ³Í,

´³½Ù³·áõÛÝ ÷³ÛÉáí ëÉ³Ý³Ý »ñÏÇÝù:

´³½Ù³·áõÛÝ å³ñáí å³ï³ÝÇù ²ñÇ

ÐáÕÁ ÏñÝÏ»Ý ¨ ³Ùñ³åݹ»Ý

²ñÙ³ïÝ»ñÝ Çñ»Ýó سÛñ ÐáÕÇ ÏñÍùáõÙ:

ÐáÕÝ ²ñ³ñ³ïǪ Ù³Ûñ³Ï³Ý ï»Ýãáíª

ê»ñÙݳó³ÝÝ»ñÇÝ Çñ ·ÇñÏÁ ϳÝãÇ

ºì ·áñáí³Ýùáí Çñ Ù»ç Ý»ñ³éÝÇ

ê»ñÙ»ñ µ³½Ù³·áõÛÝ:

¼³ïÇÏ ¿ª ·³ñáõÝ ¨ µ»ÕÙݳíáñáõÙ,

êáõñµ Ù³Ûñ³óáõÙÇ µ³½Ù³·áõÛÝ ûÍáõÙ,

سÛñ ²Ý³ÑÇïÇݪ µ³ñ¨¯ µ³½Ù³·áõÛÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 184
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz