ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:21


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

2.1 ՀԻՄՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ

à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,

²Ù»Ý ÍÝíáÕÇÝ ¹áõ ѳٵáõÛñ áõÝ»ë,

²Ù»Ý ëÇñáÕÇÝ ¹áõ ÅåÇï áõÝ»ë.

ä³ÑÇñ ÇÙ ÷áùñÇÏ áñ¹áõÝ ùá ·ñÏáõÙ,

Öá×Çñ ¹áõ Ýñ³Ý ù³Õóñ »ñ³½áõÙ,

гٵáõÛñÝ»ñ ¹ñáßÙÇñ áõ ûñáñ »ñ·Çñ

²ëïÕ»ñÇó ù³Õ³Í ³Ýáõß »ñ·»ñáí.

Äåï³ ¹áõ Ýñ³Ý ³ñ»·Çó åáϳÍ

Ðñ» ÅåÇïáí.

سÛñ³Ï³Ý ·áõÃáí ·áõñ·áõñÇñ Ýñ³Ý

àô ë»ñ Ý»ñ³ñÏÇñ Ù³ï³Õ ëñïÇ Ù»çª

ê»ñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ,

àñ Ù³ÝÏáõÃÛáõÝÝ Çñª ëÇñáí ß³Õ³ËÇ,

àñ ëÇñáí ³×Ç, áñ ëÇñáí ³åñÇ,

ÆÝãå»ë í³Û»É ¿ áñ¹áõÝ ²ñ³ÛÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 167
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz