ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 20:58


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 53
Ցուցադրված է: 1-10
Էջ: 1 2 3 4 5 6 »

º  غÜøª  ²ðºìÆ   ÈàôÚêàì,  îàܲβܠ ÐàôÚ¼àì,

 àôê      àôêÆ     îì²Ì    Þàôðæä²ð  ºÜø       ´èÜàôØ.

 

 Òàܺ𠠺Üø  ÐÚàôêàôØ,    ÐÆØܺ𠠠 ºÜø    ºð¶àôØ

                                                      Øºð ²êîì²ÌܺðÆܪ


غÜø  Øºð  ÎÚ²ÜøÜ   ºÜø   Ð²êî²îàôØ   Øºð   Øºæ,

ö²è²´²ÜàôØ  ºÜø  ÎÚ²ÜøÀ,  غ¼  ºì       ²ð²ðâÆÜ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 255 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

г°Ûñ Ù»ñ, ²ñ³¯, ¸áõ ²ñ³ñÇã

êÇñá¯, àôÅǯ, гí³ïǯ...

øá úñÑÝáõÃÛ³Ùµ ³Ûë ²ß˳ñÑáõÙ

ÈÇÝ»ÉáõÃÛá¯õÝ ÃáÕ ÉÇÝÇ.

àô »ñµ »ñÏÇñÁ ó³íáí »ñÏÝǪ

²ñ³ñãáõÃÛá¯õÝ ÃáÕ ÉÇÝÇ:

                        ºì ùá áñ¹ÇùÁ ³ñٻݳϳÝ

                        ö³éù¹ »ñ·»Ý, гþÛñ ²ñ³¯:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 275 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

г°Ûñ ÇÙ, ²ñ³¯, ÉëÇñ áñ¹áõ¹,

ºñµ øá áñ¹ÇÝ Ï³ÝãáõÙ ¿ ø»½,

ºñµ øá áñ¹ÇÝ ½·áõÙ ¿ ø»½,

ºñµ øá áñ¹ÇÝ ÝÙ³Ý ¿ ø»½,

ºì áõÙ ¸áõ ÆÝù¹ »ë ³ñ³ñ»É

àñå»ë Ññ³ß³·»Õ »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 221 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

г°Ûñ Ù»ñ, ²ñ³¯, øá ½³í³ÏÝ»ñÁ ³ñ¨³÷³é,

²Ûë ëáõñµ Í»ëÇÝ Ñ³í³ùí»É »Ýù

øá ²ñ³ñã³Ï³Ý ÷³éùÁ ÑÛáõë»Éáõ.

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 187 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÈáõÛëÁ Ñ»Ýó ÇÙ Ù»çª òáÉùÝ ¿ ²ñ³ÛÇ:

ºì ÉáõÛëÁ ÇÙ Ù»ç ÅËïáõÙ ¿ ÙáõÃÇ

ÊáñÑáõñ¹Á Ùé³ÛÉ

ºì µ³óáõÙ ²ß˳ñÑÝ ³ÛÝå»ë, ÇÝãå»ë ϳª

´Ûáõñ Ññ³ß³ÉÇùÝ»ñª å³Ûͳé áõ íë»Ù

ÆÙ ßáõñçÝ »Ý ˳ÕáõÙ,

ÆÝÓ Ñ»ï »Ý Ë³ÕáõÙ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 205 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, سÛñ ²Ý³ÑÇ°ï,

²Ù»Ý ÍÝíáÕÇÝ ¹áõ ѳٵáõÛñ áõÝ»ë,

²Ù»Ý ëÇñáÕÇÝ ¹áõ ÅåÇï áõÝ»ë.

ä³ÑÇñ ÇÙ ÷áùñÇÏ áñ¹áõÝ ùá ·ñÏáõÙ,

Öá×Çñ ¹áõ Ýñ³Ý ù³Õóñ »ñ³½áõÙ,

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 230 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ¹áõ, ²Ý³ÑÇ°ï, سÛñ ²ëïí³ÍáõÑÇ,

ÆÝù¹ سÛñ³óáõÙ ³Ù»Ý »ñÏáõÝùÇ,

²Ù»Ý ÍÝáõÝ¹Ç áõ ÝíÇñáõÙÇ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 248 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

γÃݳµáõÛñ ·³ñÝ³Ý µ³ñ¨³ßßáõÝç,

Ð᷻ѳٵáõÛñ, óËͳÅåÇï,

²ëïÕ³ÍÇͳÕ, Éáõë³ßÕ³ñß,

ܳ½³ßáñáñ, Ñ»½³ßßáõÏ,

øÝùß³ï³ÕÇÏ ¨ ëÇñ³å³ñ

¼³ïÇÏÝ ¿ Í÷áõÙ Ï»Ý³ó ½³ñÃáÝùÇ,

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 238 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í ¸ÇóáõÑÇ,

»ë Ù»ÕÏáõÃÛ³Ý ÏñáÝÝ»ñ»Ý ³Ñ³ ÇÙ ËÇÕ×ë Éí³óÇ,

àô å»ñ×áñ»Ý ¹»åÇ ½ù»½ Ïù³É»Ù: Ðáճó÷ù»ñë ¹»é ëáõñµ »Ý:

´³ó Ù³ñÙ³ñ ¹áõéÁ Ø»ÑÛ³Ýǹ, ³Ýáñ ¹ÇÙ³ó »ë ׳ϳïë ÃáÕ

³ñÛáõÝ»Ù...

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 179 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¸³ï³ñÏ ÏÉÇÝ»ñ ²ß˳ñÑÁ ³ñ³ñ,

» سÛñ ãÉÇÝ»ñ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 225 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz