ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 03:05


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

11.1 ՀԻՄՆ ԳԱՌՆԻԻՆ

úñÑݳÝù ¿ ïí»É ²ñ¨Á ëÇñáí

¶³éÝÇ î³×³ñÇݪ ëÛáõÝ»ñÇÝ ÷³ñí³Í,

ÊÇݹáí áÕçáõÝ»É Ð³Ûáó É»éÝ»ñÇÝ,

ØáõÃÁ óñ»Éáíª ë÷é»É ³Û·³µ³ó:

 

²Ûëï»Õª î³×³ñáõÙ, ³é³íáï Éáõëá,

¶áÑáõݳÏáõÃÛ³Ý ³éáõÛ· Ù»Õ»¹ÇÝ,

¶»Õ³ÝÇ ÏáõÛëÇ ÑáõÛ½ »ñ·Ç Ý»ñùá,

àôÕ»ñÓ ¿ ÓáÝ»É ³ñ¹³ñ ²ñ¨ÇÝ...

 

γåáõÛï »ñÏÇÝùÁ, Çñ Éáõñà Ññ×í³Ýùáí,

سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ÅåÇïÝ ¿ ¹³ñÓ»É,

ìë»Ù î³×³ñÇ ËÝϳµáõÛñ ÍËáí,

гëáõÝ ³ñï»ñÇ ßÝãáí ³ñµ»ó»É:

 

àôËï³íáñÝ»ñÇ Ï³ÝãÁ Ëݹ³·ÇÝ

Èóí»É ¿ î³×³ñª áõñ³Ë áõ ˳Ûï³Ï...

ºé³Ý¹ å³ñ·¨áÕ ÑݳÙÛ³ ·ÇÝÇÝ

Þáõñçå³ñ ¿ µéÝ»É ëñïáí ·áÑáõݳÏ:

 

ÌÇñ³Ý³ßÕ³ñß ÏáõÛë»ñÇ å³ñÇó

ʳÛïáÕ ·áïÇùÁ ϳå»É »Ý ϳٳñ,

ÌdzͳÝí»Éáí Ãٵϳ½³ñÏ»ñÇó,

¸³ñÓ»É »Ý Í÷³Ýù áõ ÏÁñ³Ï³å³ñ:

 

²ÝÑáõÝ µ»ñÏñ³ÝùÁ óÝͳÝù ¿ Ïïñ»É,

Ødz˳éÝí³Í ¶áÕÃ³Ý »ñ·»ñÇÝ,

òáÕí»É ¿ çñáí áõ ì³ñ¹³í³é»É

Ð³Û ·»Õ³Ññ³ß ÅÇñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ:

 

ºì àëϻٳÛñÁ, µ³ñÇ Ù³ÕóÝùáí,

ÞáõñçÁ ѳí³ù³Í ËÇݹ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ,

úÅï»É ¿ µ³ñùÇ Ñ³½³ñ ÓÇñù»ñáí,

àôÅ, Ïáñáí ï³Éáí áõËï³íáñÝ»ñÇÝ...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 234
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz