ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:06


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

10.3 ՀԻՄՆ ՌԱԶՄԻԿԻՆ

²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáíª

îÕ³Ù³ñ¹Ý ²ñÇ Ñ³Ûñ ¿ áõ é³½ÙÇÏ.

êÇñáí áõ ëñáí ݳ åÇïÇ ÏÝùíÇ:

ºì ³å³ »ñµ»ù, ³ÙµáÕç Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ

²Û¹ ëáõñÁ å³ïÛ³Ý åÇïÇ ã¹ÝÇ,

ÜáõÛÝÇëÏ ³ÕáÃùÇ áõ ëÇñá å³ÑÇÝ:

²ñÇ é³½ÙÇÏÁ åÇï å³ï»ñ³½ÙÇ,

ʳճ Ù³ÑÇ Ñ»ïª Ñ³ÕÃÇ Ï³Ù Ñ³ÕÃíÇ.

ÆëÏ â³ñÇÇ ¹»Ù ݳ åÇïÇ ÉÇÝÇ

ÈáÏ ìÇß³å³ù³Õ:

â³ñÇÝ é³½ÙÇÏ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É,

ºì Çñ µÝáõÛÃáí á×ñ³·áñÍ ¿ ݳ:

ºì â³ñÇÇ Ñ»ï ϳ°Ù å»ïù ¿ Ëáë»É

à×ñ³·áñÍ Ó¨áí,

γ°Ù å»ïù ¿ ÉÇÝ»É å³ïÅáÕ ¹³ï³íáñ:

è³½ÙÇÏÁ á×Çñ ãÇ Ï³ñáÕ ·áñÍ»É,

ºì â³ñÇÇ á×ÇñÁ å³ïÅ»Éáõ ѳٳñ,

¸³ïáÕ ¿ ϳñ·»É ì³Ñ³·Ý ²ñÇÇݪ

» â³ñÇÝ Ñ»Ýó Ó»éù µ³ñÓñ³óÝÇ

²ñÇ ÙáñûÉáõ,

êñáí åÇï Ïïñ»É ³Û¹ Ó»éùÁ Ýñ³ª

¶ÉËÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:

ê³ ¿ ÏáãáõÙÁ ²ñÇ é³½ÙÇÏÇ,

ê³ ¿ å³ï·³ÙÁ ²Ñ»Õ ì³Ñ³·ÝÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 205
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz