ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժ. ԳԵՂԵՑԻԿԸ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՂ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, û ò»Õ³ÏñáÝ »ë, ³ë»É ¿ª ·»Õ³å³ßï »ë: ¸³ ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        ¶»Õ»óÇÏÁ µÝ³Ï³Ý ѳٳã³÷áõÃÛáõÝÝ ¿: ºì ·»Õ»óÇÏÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç: Æñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë ·»Õ»óÇÏÁ ã»Ýù ϳñáÕ ½·³É:

3.                        ²Ù»Ý ²½· ¨ ²½·³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳñ³½³ï µÝ³ß˳ñÑÇÝ. ¨ ³Ù»Ý ²½· áõ ²½·³ÛÇÝ ·»Õ»óÇÏ »Ý Çñ»Ýó ѳñ³½³ï µÝ³ß˳ñÑÇ Ù»ç. ûï³ñ µÝ³ß˳ñÑáõÙ ¹ñ³Ýù ϳñáÕ »Ý ·»Õ»óÇÏ ãÉÇÝ»É: ºì ûï³ñ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ ùáÝÁ ã¿. ùáÝÁ ùá ³½·³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÝ ¿:

4.                        ºì ³ÝѳïÇ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý Ù³ëݳíáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ ¿: àôëïÇ ·»Õ»óÇÏÁ - ³½·³ÛÇÝ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý 0ñÇݳã³÷ ½³ñ·³óáõÙÝ ¿ ³ÝѳïÇ Ù»ç, ÇëÏ áã ·»Õ»óÇÏÁª ûñÇݳã³÷áõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÁ:

5.                        ¶»Õ»óÇÏÁ ѳٳã³÷áõÃÛáõÝ ¿, ï·»ÕáõÃÛáõÝÁª ѳٳã³÷áõÃÛáõÝÇó ß»ÕáõÙ: î·»ÕáõÃÛáõÝÁ ³ñ³ï ¿: î·»ÕáõÃÛáõÝÁ ³Ý³éáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ³Ýϳï³ñáõÃÛáõÝ ¿: ÆëÏ ³Ýϳï³ñ Ù³ñ¹áõó ³Ýϳï³ñ ë»ñáõݹ ÏÍÝíÇ:

6.                        ²Ýϳï³ñ Ù³ñ¹Á ³éáÕç Ñá·Ç ãÇ áõݻݳ: ²éáÕç Ñá·ÇÝ ³éáÕç Ù³ñÙÝÇ Ù»ç ÏÉÇÝÇ. ÑáõÅÏáõ Ñá·Çݪ ·»Õ»óÇÏ, Ý»ñ¹³ßÝ³Ï Ù³ñÙÝÇ Ù»ç:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 232
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz