ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:35


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ՎԵՀԱՐԱՆ

´ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ý ³Ù»Ý ÙÇ µáõéÝ »ñÏáõÝùÇ ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñï³óáÉáõÙ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç: ºì ³Ù»Ý³½áñ³íáñ ³ÝѳïÝ»ñÝ »Ý ³é³çÇÝÁ ½·áõÙ ¹³ ¨ ¹³éÝáõÙ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó î»ë³ÏÇ Ù»ç:

îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ñ³Õóñß³íÁ Çñ ³é³çÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ ëï³ó»É ¿ ²ñÇ î»ë³ÏÇ ³Ù»Ý³½áñ³íáñ ³ÝѳïǪ ÜŹ»ÑÇ Ù»ç: ºì ÜŹ»ÑÇó ׳鳷»Éáí, ³ÛÝ Áݹ·ñÏ»Éáõ ¿ ³ÙµáÕç ò»ÕÁ ¨ ³å³ª Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ:

²ÛÝå»ë áñ ÜŹ»ÑÁ åÇïÇ ÉÇÝ»ñ. ݳ ã¿ñ ϳñáÕ ãÉÇÝ»É: ¸³ ´ÝáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÝ ¿ñ, ¹³ µÝ³Ï³ÝÇ å³Ñ³ÝçÝ ¿ñ: 

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 155
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz