ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:06


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆԱՐԱՆ

îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý ËáñÑáõñ¹ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ /¸ñ³Ï³Ý ¾Ý»ñ·Ç³/: îÇ»½»ñ³Ï³Ý ÒÙé³Ý ËáñÑáõñ¹Ý ¿ Ú³Ñí³ÑÁ /´³ó³ë³Ï³Ý ¾Ý»ñ·Ç³/: ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ÒÙ»éÝ ¿ ÇßËáõÙ îÇ»½»ñùáõÙ: ºì ºñÏñÇ íñ³ øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ áõ سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç:

²ñ¹»Ý ¶³ñÝ³Ý Ñ³Õóñß³íÝ ¿ ëÏëí»É îÇ»½»ñùáõÙ: ºì ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ³ÙµáÕç ¼áñáõÃÛ³Ùµ ³ñß³íáõÙ ¿ ºñÏñÇ íñ³: ÆëÏ ºñÏñÇ íñ³ øñÇëïáÝ»áõÃÛáõÝÝ áõ سÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¹»é å³Ûù³ñáõÙ »Ý Ú³Ñí³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç:

´³Ûó îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ñ³Õóñß³íÁ ϳݷݻóÝ»É ãÇ ÉÇÝÇ: ¸³ µÝ³Ï³Ý ÁÝóóù ¿: ²ÛÝ ì³Ñ³·ÝÇ 
¼áñáõÃÛ³Ùµ ³ñ¹»Ý ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ ºñÏñÇ íñ³: ºì ²ñÇÝ»ñÇ ç»ñÙ³óáÕ Ñá·ÇÝ»ñÇó ÒáÝ»ñ »Ý è³ÍáõÙ ¹»åÇ »ñÏÇÝù...
Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 161
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz