ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:17


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

ԱՎԵՏԱՐԱՆ

´ÝáõÃÛáõÝÁ ϻݹ³ÝÇ áñ³Ï³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ³Ýë³ÑÙ³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, ûñ·³Ý³Ï³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì ´ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ: ºì ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñ »Ý:

´ÝáõÃÛáõÝ-²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ Çñ µáÉáñ ûñ·³Ý³Ï³Ý Ù³ë»ñǪ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ, ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: ºì Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µÝ³Ï³Ý î»ë³Ï Çñ áñáß³ÏÇ ¹»ñÝ ¿ ϳï³ñáõÙ ´ÝáõÃÛ³Ý ²ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºì î»ë³ÏÝ Çñ µÝ³Ï³Ý ¹»ñÁ ϳï³ñáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí  ÁÝϳÉáõÙ ¿ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ: ºì ³Û¹ µÝ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿ ²ìºî²ð²ÜÀ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 185
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz