ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 20:36


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 17
Ցուցադրված է: 11-17
Էջ: « 1 2

ÎÛ³ÝùÇ, سÑÇ, Ðá·áõ,  à·áõ Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÝ ³ÝÇÙ³ëï ¿ ³é³Ýó ÇٳݳÉáõ ¹ñ³Ýó ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ, ù³Ý½Ç ³Û¹ ËáñÑáõñ¹Ý»ñÁ Ëëïáñ»Ý ϳåí³Í »Ý Çñ³ñ Ñ»ï ¨ å³Ûٳݳíáñí³Í »Ý Çñ³ñáí:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 227 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºë ²ß˳ñÑÇ Ù»çª ³Ñ³ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ: ÈÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ »ñÏáõëÇë ѳëï³ïáõÙÝ ¿ Ù»Ïï»Õ: » »ë ÉÇݻ٠àãÝãÇ Ù»ç, ϳ٠»ë áãÇÝã ÉÇݻ٠²ß˳ñÑÇ Ù»ç, ÝáõÛÝ µ³ÝÝ ¿ª »ñÏáõëë ¿É àãÇÝã »Ýù:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 251 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÎÚ²Üø /¶Û³Ýù/-Á ÍÝáõÝ¹Ç ËáñÑáõñ¹ ¿ª ¶¾Ü` ¶ /³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/ -¾Üª ²Ü /ÍÝáõݹ/ª ÌÝáõÝ¹Ç ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 225 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ÎÜàôÜø - ËáñÑáõñ¹Á Ý߳ݳÏáõÙ ¿ ¶»ÝÇ /ÏÛ³ÝùÇ/ ѳëï³ïáõÙ:        È»½í³µ³Ýáñ»Ý ϳ½Ùí³Í ¿ ¶»Ý /ÏÛ³ÝùÇ »½³ÏÇÝ/ ¨ àôÝù /ѳëï³ïáõÙ/ µ³é»ñáí:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 261 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ ³é³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÇÙ³ëï ¿ ÏÛ³ÝùÝ ÁݹѳÝñ³å»ë:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 256 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºñ³½Á Ñá·»Ï³Ý áñ³Ï ¿: ºì Ù»Ýù »ñ³½áõÙ »Ýù ÙdzÛÝ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³Ù÷á÷íáõÙ »Ýù ÇÝùÝ»ñë Ù»ñ Ù»ç, »ñµ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÙïÝáõÙ »Ýù Ù»ñ Ñá·»Ï³Ý ³ßù³ñÑÁ: ºì Ù»ñ Ñá·áí Ù»Ýù ѳñ³µ»ñíáõÙ »Ýù ³Ù»Ý³µ³½Ù³½³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ, íÇ׳ÏÝ»ñÇ Ñ»ï:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 269 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³ñáõÝÁ ѳí»ñÅ³Ï³Ý ³Ù»Ý ÙÇ ³ñ³ñáõÙÇ Ýáñá·áõÙÝ ¿, í»ñ³ÍÝáõÝ¹Ý ¿ ųٳݳÏÇ Ù»ç: ¶³ñáõÝÁ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç µÝ³Ï³Ý ÙÇ Ýáñ å³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ëÏǽµ ¿:
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ | Դիտումներ` 208 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

1-10 11-17
Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz