ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:16


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք

Ընդամենը: 187
Ցուցադրված է: 161-170
Էջ: « 1 2 ... 15 16 17 18 19 »

²é³íáïÁ Ñ»ñÇÏÝ»ñáí

Æç³í Ù³Ñ×ǹ,

²ñ¨Á ѳñë ·»ÕçÏáñ»Ý

̳ÃñÇݳµáõÛñ ó³Ý»¯ó, ó³Ý»¯ó,

ú¯, ì³Ý³ïá°õñ...

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 178 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, Ù»ñ ëáõñµ ܳËÝÇ°ù, ³ÝÙ³Ñ á·ÇÝ»°ñ,

гí»ñÅÇó »Ï³Í, ѳí»ñÅÝ »ù ·ÝáõÙª

ØÇÝ㨠²ñ³ñÇã:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 208 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÝ׳ñ¹ гÛÏÛ³Ý, ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ë³ ïáÝ»ñáõÝ

            ²ñ¨³÷³é,

²É í»ñ³ÍÝ» ÷ɳï³ÏÝ»ñ»Ý, ¨ ÷³é³·áã

            øݳñ¹ ³é:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 203 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гí³ùí»É »Ý ù³ç áñ¹Çù Ù»ñ ÙñóáõÃÛ³Ý.

                        Ü³í³ë³ñ¹Û³Ý ³ÝÃ»Õ Ïñ³°Ï, ÑáõñÑñ³¯,

                        ²Ù»Ý Ù»ÏÇÝ ïáõñ ÑáõÛë, ѳí³ï ѳÕÃáõÃÛ³Ý,

                        à·¨áñÇ°ñª ËÇݹÁ Ýñ³Ýó ÃáÕ Ãݹ³°:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 167 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ö³¯éù ù»½, ì³Ñ³°·Ý, á¯í, Ðñ» ²ëïí³Í,

àñ ùá ¼áñáõÃÛ³Ùµ ÇÙ ²½·Á ²ñÇ

гÝϳñÍ ËñáËï³ó³¯í, ѳÝϳñÍ Í³é³ó³¯í,

¸³ñ»ñáí ùÝ³Í ³éÛáõÍÁ ½³ñÃÝ»¯ó,

¸³ñ»ñáí ÝÇñÑ³Í ³ñÍÇíÁ ׳Ëñ»¯ó.

àô ³éÛáõͳó³¯í, áõ í³ñ³½³ó³¯í, áõ ì³Ñ³·Ý³ó³¯í,

àô ê³ñ¹³ñ³å³ïáí »ñÏÝ»ó г۳ëï³Ý:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 214 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñÇ³Ï³Ý á·ÇÝ ÇÙ Ù»ç,

ܳËÝÇÝ»ñÇë ßáõÝãÁ ÇÙ Ù»ç,

ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá áõÅÁ ÇÙ Ù»ç,

ºì ²ëïÕÇÏÇ ë»ñÁ ÇÙ Ù»ç:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 170 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù Ðñ³ÍÇÝ Ð³ÛÇÝ,

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù ²ñÇ ²ñÙ³ïÇÝ,

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇÝ,

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù Ù»ñ гÛñ ²ñ³ÛÇÝ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 272 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáíª

îÕ³Ù³ñ¹Ý ²ñÇ Ñ³Ûñ ¿ áõ é³½ÙÇÏ.

êÇñáí áõ ëñáí ݳ åÇïÇ ÏÝùíÇ:

ºì ³å³ »ñµ»ù, ³ÙµáÕç Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ

²Û¹ ëáõñÁ å³ïÛ³Ý åÇïÇ ã¹ÝÇ,

ÜáõÛÝÇëÏ ³ÕáÃùÇ áõ ëÇñá å³ÑÇÝ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 249 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºññáñ¹ ³ãùÇ Ù»ç ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇÝ.

øáõéÏÇÏ æ³É³ÉÇÝ ù³ÛÉù»ñáõÙ Ðá·áõ.

Âáõñ-Î»Í³Ï Ï³ÛùÁ ºñÏ·ÉáõË Â³·ÇÝ -

´³·ÝÇó »Ý ë»ñíáõÙ ´³ñÇ ¸Ûáõó³½áõÝù:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 193 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³Éáõëï Ïëå³ë»Ýù ²ñ¨³Í³·Çª

ʳí³ñãáõÃÛáõÝÁ ÈáõÛëáí ûÍí»ñ ·»Ã.

Ö»ñÙ³Ï ºñ³½Á ÃáÕ ³Ñ³½³Ý·Ç -

Ø»Ýù ¿³ÏÇó »Ýù ²ñ»·³ÏÇ Ñ»ï:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 192 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz