ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:23


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻԽՏԱԳԻՐՔ
ՑԵՂԱԿԵՐՏՈՒՄ
ԳՐՔԵՐ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Գլխավոր » Գրադարան » ԳՐՔԵՐ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ` ՄԵԾ ԳԱՂԱՓԱՐ
[ Բեռնում (434.0 Kb) ] 27.07.2011, 21:49
     ´³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»¯ñÁ…
     àíù»±ñ »Ý ³Û¹ µ³Ýïáõ³Í á·ÇÝ»ñÁ:
     ºÃ¿ ³Û¹ ѳñóÁ ³é³ç³ñÏ»Ýù Ö»ñÙ³Ï Ò³ñÇÝ Ï³Ù Î³ñÙÇñ êáõÉóÝÇÝ, Ýñ³Ýù §³õ³½³Ï¦ »õ §Ù³ñ¹³ëå³Ý¦ ³ÝáõÝÝ»ñáí ÏÁ ÙÏñï»Ý Ýñ³Ýó: ²Ûá°, Ýñ³Ýù, µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñÁ, ²½³ïáõû³Ý ³õ³½³ÏÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù áõ½»óÇÝ ²½³ïáõÃÇõÝ »õ ²ñ¹³ñáõÃÇõÝ ·áÕ³Ý³É Çñ»Ýó Ññ³ï³Ýç ²½·Ç ѳٳñ:
     Üñ³Ýù ۳ݹ·Ý»ó³Ý ÷ßñ»É гÛáõ Ó»éùÝ áõ áïùÁ ϳßϳݹáÕ µéÝáõû³Ý ßÕóݻñÁ:
     Üñ³Ýù, гÛáõ ³½³ïáõû³Ý ³ëå»ïÝ»ñÁ, óáÛó ïáõ»óÇÝ µéݳϳÉÝ»ñÇÝ, ÿ гÛÁ ³ÛÉ»õë ³ñóáõÝùÇ ·»ï»ñ 㿠ó÷áõÙ, ³Ûɪ µáÕáùáõÙ ¿, áñÇ Ó³ÛÝÇó ¹áÕáõÙ »Ý ïÇñ³ÝÝ»ñÁ Çñ³Ýó ßÇñÇÙÝ»ñÇ Ëáñù»ñáõÙ, óáÛó ïáõ»óÇÝ, ÿ гÛÁ ³ÛÉ»õë ã¿ µ³ËáõÙ, ³Ûɪ ÷ßñáõÙ ¿ ²½³ïáõû³Ý ¹³ñå³ëÝ»ñÁ:
     ²Û¹ µ³Ýïáõ³Í á·ÇÝ»ñÁ ³Ýí³Ëûñ¿Ý èáõëdzÛÇ Ò³ñÇÝ §äñáÏñáõëï¦ ³ÝáõÝáí ÏÝù»óÇÝ, »ñµ ݳ Ññ³Ù³Û»ó Çõñ Ïá½³ÏÝ»ñÇÝ` ï³å³ñÝ»ñáí ç³Ëç³Ë»É ¾çÙdzÍÝÇ ¹éÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù ¿ÇÝ, ³Û¹ гÛáõ ³ÝϳËáõû³Ý γñ³å»ïÝ»ñÁ, áñáÝù ÷áñÓ»óÇÝ ç³Ëç³Ë»É ³ÛÝ µéݳϳÉÝ»ñÇ ·ÉáõËÝ»ñÁ, áñáÝó Ù¿ç ÛÕ³ó³õ ѳÛÏ³Ï³Ý ÁݹѳÝáõñ Ïáïáñ³ÍÇ ÙÇïùÁ:

Կարգավիճակ: ԳՐՔԵՐ | Ավելացրեց: Arordi
Դիտումներ: 330 | Բեռնումներ: 61
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz