ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:30


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻԽՏԱԳԻՐՔ
ՑԵՂԱԿԵՐՏՈՒՄ
ԳՐՔԵՐ
 ԳՐԱԴԱՐԱՆ
Գլխավոր » Գրադարան » ԳՐՔԵՐ

ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ` ԱՆԱՐԻՈՒԹՅՈՒՆԸ
[ Բեռնում (901.5 Kb) ] 27.07.2011, 21:53

ÐÇÝ ¿ ëñ³ å³ïÙáõÃÇõÝÁ
ì³ï»ñÁ ϳñ׳Ûáõß »Ý ÉÇÝáõÙ
ê³Ï³ÛÝ, Çñ»ÝÇó DZÝã ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ
²Ý³ñÇ ÷³é³ë¿ñÝ Çñ Ñ»ïù»ñÝ ¿ ÃáÕ»É
Ø»ñ Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ
ºÃ¿ ³Ý³ñÇáõÃÇõÝÁª Ù³ÛñÁ µáÉáñ ã³ñ³·áñÍÝ»ñÇ »õ ã³ñ»³ó

    Ü»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ:     ÐÇÝ ¿ ëñ³ å³ïÙáõÃÇõÝÁ: ܳ »ñ¿Ï ã¿ ÍÝõ»É »õ í³ÕÁ ãåÇïÇ Ù»éÝÇ: Êûë»É ëñ³ Ù³ëÇÝ ÏÁ Ý߳ݳϿ å³ïÙ»É Ù»ñ ó»ÕÇ å³ïÙáõû³Ý ³Ù»Ý³- ïËáõñ ¿ç»ñÁ:
    ¸³ ½ÇݳÏÇóÝ ¿ áõ »Õµ³ÛñÁ ³ñï³ùÇÝ ÃßݳÙáõ, áñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÇõÝÝ ³ëáõÙ ¿ ½³ÛñáÛÃáíª §Þ³åáõÑÇ ½ûñù»ñÁ Ï’³é³çÝáñ¹¿ÇÝ Ñ³Û³ÝáõÝ ¹³õ³×³ÝÝ»ñÁª ͳÝûà г۳ëï³ÝÇ ¹Çñù»ñÇÝ áõ ¹ñáõû³Ý¦:
    ²½·³¹³õÝ ¿ ݳ, áñÇ ë»õ ·áñÍ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ëûë»ÉÇë í³Õáõ³Û å³ïÙÇãÁ ½½áõ³Ýùáí åÇïÇ ·ñ¿ª §î³×ÇÏ ½ûñù»ñÇÝ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý Ï’³é³çÝáñ¹¿ÇÝ Ñ³Û³ÝáõÝ Ï³ñÙÇñÝ»ñÁ¦:
    ºñ¿Ï ݳ ã¿ñ ׳ݳãáõÙ ³½·³ÛÇÝ ³ÝÏ³Ë å»ïáõÃÇõÝ, ³Ûëûñ Ý»ñùÇÝ ÃßݳÙÇÝ Ï³ßáõÇó ¹áõñë ¿ ·³ÉÇë ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ »õ ³Ùñ³óÝ»Éáõ ûï³ñ Çß˳ÝáõÃÇõÝÁ г۳ëï³ÝáõÙ:
Կարգավիճակ: ԳՐՔԵՐ | Ավելացրեց: Arordi
Դիտումներ: 336 | Բեռնումներ: 64
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz